Osobní údaje

Spolecnost Barnett se zavazuje chránit vaše osobní údaje a vaše soukromí. Naše smluvní podmínky a tento text ochrany osobních údaju jsou urceny k tomu, aby vás informovali o našich zásadách a vašich právech.
Prectete si prosím tento text i naše obchodní podmínky, které jsou vytvoreny na základe legislativních zmen.

Shromaždování osobních údaju
Pokud chcete objednat zboží na našem internetovém obchode www.barnett.cz, musíte zadat Vaše osobní údaje. Vysvetlíme co nejprehledneji, proc a jakým zpusobem.

Informace požadované pri nákupu a vytvorení úctu online:

  • Vaše identita: Pohlaví / Jméno / Krestní jméno / Email / Telefonní císlo / Mobilní telefon / Adresa bydlište / Datum narození
  • Informace týkající se vaší cinnosti: Individuální nebo profesní / národní identifikacní císlo

Úcel shromaždování osobních údaju:

Úcelem shromaždování techto informací je:

  • Dodání našich produktu na správnou adresu
  • Pro usnadnení dorucení
  • Komunikace s našimi zákazníky
  • Správa fakturací a sledování úcetnictví
  • Provádet analýzy: webové a komercní

Sber dat pomocí služby Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics pro webovou analýzu. Google a Google Analytics používají "cookies". Služba Google Analytics shromažduje informace o vašem operacním systému, prohlížeci, adrese IP, dríve navštevované webové stránce (predchozí adresa URL) a datum a cas, kdy jste navštívili naši webovou stránku. Spolecnost Google využívá tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání našich webových stránek, k vytvárení prehledu cinností webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a cinností na webových stránkách. používání internetu. Spolecnost Google tyto informace predává tretím stranám na základe zákonné smlouvy nebo zpracování techto údaju tretími stranami jménem spolecnosti Google. Toto použití je anonymní nebo používá prezdívky. Více informací o tomto použití naleznete prostrednictvím služby Google:

www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Newsletter barnett

Pouze zákazníci, kterí:

Již na naší webové stránce zakoupili zboží
Zaškrtnete polícko "prijmete informacní bulletin"

Mužete se kdykoli odhlásit:

Prihlášením do svého úctu a zrušením zaškrtnutého polícka.
Vyžádáním žádosti e-mailem: prodej@barnettsports.com

Vaše osobní údaje jsou uloženy v oblasti Evropské unie.

Údaje uchováváme 10 let od vaší první objednávky.

Vaše práva:

Máte právo na prístup, odstranení a opravu techto informací. K tomu nabízíme dve rešení:

Prihlaste se do svého osobního úctu pro zobrazení / úpravy.
Nebo nás mužete požádat e-mailem na adrese prodej@barnettsports.com

Své práva mužete snadno uplatnit na základe písemné žádosti, priložte platný doklad o totožnosti, zašlete prosím svou žádost písemne na následující adresu:

Barnett sport s.r.o.

Jícínská 226/17 130 00 Praha 3 - Žižkov


Nebo e-mailem: prodej@barnettsports.com

Tyto žádosti jsou zdarma a prístupné všem. Každou žádost co nejrychleji zpracujeme. Odpoved obdržíte do 30 dnu.

Prenos dat:

Vaše údaje nebudou prevedeny na tretí strany. Krome našich poskytovatelu. Vaše údaje nebudou nikdy prodávány tretím osobám.


Barnett je právne zavázán spolupracovat s donucovacími orgány, pokud požádají o informace. Tyto informace poskytneme pouze jako soucást naší právní povinnosti.

Zabezpecení
Aby byla zajištena bezpecnost vašich dat, naše spolecnost zavedla interní opatrení k ochrane prístupu k datum, stejne jako externí software, který chrání pred jakýmkoli typem pocítacového útoku.
Dále zajistíme, aby naši poskytovatelé dorucovacích služeb také provádeli veškerá bezpecnostní opatrení nezbytná k ochrane vašich osobních údaju.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese prodej@barnettsports.com